Homogenisator fra GEA Niro Soavi
Homogenisator fra GEA Niro Soavi

Homogeniseringsprocessen er nødvendig for at reducere størrelsen af fedtkugler med henblik på at opnå god fysisk stabilitet. Denne proces har en række fordele i forbindelse med produktion af mejeriprodukter.

Homogenisering betyder, at mejeriprodukter får en mere stabil og homogen konsistens med funktionelle egenskaber såsom en mere hvid og tiltalende farve, reduceret fedtafsætning, forbedret smag samt andre reologiske egenskaber.

Processen anvendes på de fleste typer af mælk, på alle typer fermenteret mælk og i forbindelse med produktion af modermælkserstatning.

Processen
En homogenisator er en højtrykspumpe udstyret med en homogeniseringsventil. Ved at tvinge produktet gennem en smal ventilåbning i homogenisatoren med høj flow-hastighed, vil fedtkuglerne blive reduceret fra ca. 3 μm til under 1μm, som er nødvendig for at undertrykke flødeafsætningen med henblik på at opnå den ønskede langtidsstabilitet.

For at optimere homogeniseringsprocessen skal forskellige produkt- og procesparametre tages med i overvejelserne. Det krævede tryk (energi) er relateret til fedtindholdet og forholdet mellem fedt og emulgator. For produkter med lavt fedtindhold varierer trykket mellem 100 og 250 bar. For produkter med højere fedtindhold (over 20%) bør det anvendte tryk reduceres. Fremløbstemperaturen skal være inden for smeltepunktet på det anvendte fedt, men ikke overstige det område, hvor proteinerne bliver ustabile. For de fleste mejeriprodukter ligger dette område imellem 65°C og 80°C.

Effektiviteten af homogeniseringen afhænger generelt af en række variabler, såsom: 

  • Homogeniseringstryk
  • Antal homogeniseringstrin
  • Kapacitet
  • Produkttype
  • Produktets viskositet
  • Produktets vægtfylde
  • Fedtindhold
  • Proteinindhold

Enkelt- og dobbelttrins homogenisering
Mange produkter har en tendens til at agglomerere, når energioverførslen kun bliver foretaget i ét knuserhoved alene. Et andet knuserhoved installeret efter det første, kan adskille disse agglomerater igen. De fleste mejeriprodukter vil derfor blive udsat for dobbelttrins homogenisering.

Fuld og delvis homogenisering
Fuld homogenisering betyder, at alt mælken homogeniseres, mens det kun er fedtet og en del af skummetmælken, der behandles ved en delvis homogenisering. Fordelen ved delvis homogenisering er, at det er muligt at opnå den samme virkning på fedtfasen af det endelige mejeriprodukt i forhold til fuld homogenisering - men med reduceret energiforbrug og lavere investeringsomkostninger til homogenisatoren. Delvis homogenisering bliver anvendt til friske produkter med forventet holdbarhed på op til en måned.

Vores kompetencer
GEA Liquid Processing kan - sammen med GEA Niro Soavi - levere homogeniseringsteknologi, der garanterer en optimering af processen og opfylder alle kundekrav. Vi kan levere udstyr til håndtering af alt fra 5 l/h op til 60.000 l/h ved et tryk på mellem 100 og1.500 bar samt 2.000 bar for laboratorieapplikationer.